про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло

Консолідація звітності


     Консолідація звітності до цих пір багатьма сприймається як «складання рядків балансу». В Україні поки що не склалась практика складання єдиного звіту про результати господарської діяльності залежних компаній, не дивлячись на те, що очевидні переваги розподілу бізнесу на ряд юридично відокремлених осіб гостро ставлять питання консолідації звітності.

Загальновідомо: мета фінансової звітності полягає в тому, щоб її користувачі (власники, інвестори, кредитори, біржові аналітики, державні органи і ін.) отримали адекватне уявлення про фінансовий стан і діяльність підприємства і змогли на цій основі приймати управлінські рішення. В ситуації коли одні підприємства контролюють інші, виникає необхідність консолідації фінансової звітності, адже більш логічно аналізувати відомості всієї групи в цілому, незалежно від кількості й місцеперебування юридичних осіб, що входять до неї.

Консолідація фінансової звітності групи заснована на об’єднанні інформації, що знаходиться в звітності материнської і дочірньої компаній. Але консолідація звітності не зводиться до буквального складання аналогічних статей активів, зобов’язань, капіталів, прибутків і витрат: процес консолідації звітності передбачає цілий ряд спеціальних розрахунків і процедур. При цьому на кожному етапі виконуються дії по перетворенню фінансових звітів окремих компаній і певної додаткової інформації в комплект консолідованої звітності, що відповідає тим чи іншим стандартам.

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.