про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло

Фінансовий аудит


     В сучасній українській практиці фінансовий аудит розглядається як достатньо вузьке поняття, звичайно як класичний аудит фінансової звітності, який проводиться або за ініціативою власника, або з метою законодавчо закріпленої щорічної перевірки звітності організацій. В нашому випадку під обов’язковий фінансовий аудит підпадають підприємства:

    • організації, що мають організаційно-правову форму акціонерного товариства;
    • організації, що відносяться до кредитних чи страхових організацій, інвестиційних компаній чи компаній по управлінню активами;
    • емітенти цінних паперів.

Проте можливий більш широкий підхід до визначення завдань фінансового аудиту: не як до аудиту фінансової звітності з оцінкою її достовірності, а як до перевірки, ініційованої керівництвом або власником організації, спрямованої на вивчення ефективності роботи, фінансових результатів діяльності підприємства. В цьому випадку мова йде про аудит фінансового стану, при якому методами економічного аналізу проводиться аудит фінансової звітності. Спеціалісти компанії «Бізнес-Рішення», виконуючи подібні проекти, основну увагу приділяють аналізу ліквідності, платоспроможності, прибутковості власного капіталу, обіговості, тощо.


Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.