про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Мобільний зв'язок на підприємстві та його «зв'язок» з господарською діяльністю.

ЧАСТИНА І

 

Підтверджуючі документи

            Тихою ходою крокує осінь, пташки відлітають на вирій, останні промені теплого сонця радують все рідше, природа завмирає та готується до зими. Але контролюючі органи, без огляду на погодні умови стоять на стражі порядку, контролюють правильність нарахування та сплати податків. А чи не є знову розкішшю використання мобільного зв'язку в діяльності суб'єктів господарювання?

            Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року № 283-ВР із змінами та доповненнями під валовими витратами виробництва та обігу розуміється сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

      Пунктом 1.32 статті 1  Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року № 283-ВР передбачено, що господарська діяльність - це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

     Відповідно до абзацу четвертого підпункту 5.3.9 пункту 5.3 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року № 283-ВР не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

      Відповідно до пп. 7.4.1 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997р. із змінами та доповненнями податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно пп.7.2.6 п.7.2 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997р. податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту.

        Для доведення правомірності зв'язку витрат на мобільний зв'язок із веденням господарської діяльності, наведемо типовий перелік документів:

  • 1. договори про надання послуг мобільного зв’язку, інші угоди;
  • 2. розрахункові документи, які надаються оператором мобільного зв’язку абоненту – рахунки оператора, акти виконаних робіт (за наявності);
  • 3. розрахункові документи про сплату послуг мобільного зв'язку на підставі рахунків оператора (платіжні доручення, банківські виписки, картки поповнення рахунків, квитанції з терміналів поповнення рахунків);
  • 4. наказ керівника про впровадження мобільного зв'язку на підприємстві за таким приблизним зразком:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Нафтівка”

 

НАКАЗ

від 01.10.2010 р.

вих. № 01/10-1

м. Київ

 

Про впровадження мобільного зв’язку на підприємстві

 

            У зв’язку з тим, що на підприємстві існує необхідність підтримки оперативного зв’язку з підприємствами-постачальниками, клієнтами, майбутніми працівниками підприємства, швидкого прийняття управлінських рішень, спілкування в період відряджень,

НАКАЗУЮ:

1. Укласти договори на отримання послуг мобільного зв’язку.

2. Придбавати телефони для працівників підприємства.

3. Затвердити Правила користування мобільним зв’язком на підприємстві (додаються) та довести їх до відома кожного працівника, якого забезпечено мобільним телефоном у зв'язку з виробничою необхідністю.

4. У зв'язку з виробничою необхідністю забезпечити мобільними телефонами (мобільним зв’язком) таких працівників ТОВ “Нафтівка”:

- директора Пупкіна А.М. (Мобільний телефон Nokia 5230 номер 238-8-238);

- головного бухгалтера Оселедеця П.К. (Мобільний телефон LG 123 номер 332-233-8);

- менеджера з продажу Сердюка Ж.К. (Мобільний телефон Samsung 321 номер 597-16-82);

- завідуючого складом Скоропадського Ф.М. (Мобільний телефон Nokia 8800 номер 456-95-15).

5. Призначати відповідальними за збереження мобільного телефону працівників, яким телефони передано в користування у зв'язку з виробничою необхідністю.

Директор ____________

 

З наказом ознайомлений(на) ________________ (дата)

 

З наказом ознайомлений(на) ________________ (дата)

З наказом ознайомлений(на) ________________ (дата)

З наказом ознайомлений(на) ________________ (дата)

 

  • 5. наказ керівника про користування мобільним зв’язком у господарській діяльності;
  • 6. правила користування мобільним зв’язком керівником підприємства, затверджені, які можуть бути сформульовані наступним чином:  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

Наказ

Директора ТОВ «Нафтівка»

Пупкіна А.М.

від 01.10.2010 р.

вих. № 01/10-1

 

   У зв'язку з виробничою необхідністю наказую ввести в дію нижчевикладені правила.

 

 

ПРАВИЛА

користування мобільним зв’язком на підприємстві ТОВ «Нафтівка»

 

1. Користування мобільним зв’язком за рахунок підприємств здійснюється виключно працівниками, які отримали мобільний телефон у користування на підставі наказу директора. Мобільний зв’язок використовується працівниками підприємства виключно у виробничих цілях, в тому числі, але не обмежуючись, для забезпечення зв’язку з постачальниками, покупцями, адміністрацією, з відрядженими працівниками, іншими особами, якщо це зумовлено потребами підприємства.

2. Забороняється використання мобільного зв’язку підприємства в особистих цілях та в інших цілях, безпосередньо не пов’язаних з потребами підприємства.

3. У випадку використання мобільного зв’язку працівником в цілях, безпосередньо не пов’язаних з потребами підприємства, такий працівник зобов’язаний відшкодувати підприємству понесені витрати.

4. Працівник несе відповідальність за забезпечення схоронності та належного використання мобільного телефона. У випадку втрати чи пошкодження мобільного телефону, працівник зобов’язаний відшкодувати його вартість підприємству.

5. Мобільний телефон може бути видано працівникові виключно на підставі наказу директора підприємства.

6. Дані Правила користування мобільним зв’язком головному економісту Пітцик Т.В. довести до відома кожного працівника, якого забезпечено мобільним зв’язком (мобільним телефоном) за рахунок підприємства під особистий підпис.

 

 

  • 7. перелік співробітників, які забезпечуються мобільними телефонами у зв’язку з виробничою необхідністю;
  • 8. перелік номерів телефонів, розмови за якими ведуться працівниками підприємства й безпосередньо стосуються господарської діяльності;
  • 9. журнал обліку дзвінків, форму журналу підприємство визначає самостійно. Наведемо один з прикладів заповнення:

 

№ з/п

Дата        

Час початку та закінчення розмови

Номер телефону

Власник

Обговорюване питання

Посадова особа (посада, ПІБ)

Підпис

1

05.10.10

14:10 – 14:12

3245697

ПП «Прометей»

Пошук нових клієнтів

Сердюк Ж.К.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 10. звіт про використання службового телефону, може бути складений наступним чином:

 

Затверджую

Директор ТОВ «Нафтівка»

Пупкін А.М.

Звіт

про використання службового телефону № 597-16-82  за жовтень місяць 2010 р.

 

Із метою пошуку потенційних споживачів продукції ТОВ «Нафтівка» у жовтні 2010 року працівниками відділу збуту було проведено телефонні переговори з такими підприємствами:

з/п

Дата

Найменування

телефону

Примітки

1.

05.10.10

ПП «Прометей»

3245697

 

2.

06.10.10

ТОВ «Убунту»

4561843

 

3.

07.10.10

ФОП Прийма А.С.

9167438

 

 

 

 

 

Із 15 підприємств, з якими велися переговори, із двома укладено договори, з одним підписано протокол про наміри. На всі підприємства було відправлено комерційні пропозиції, а на 8 - ще і прайс-листи з інформацією про продукцію, що їх цікавить.

Менеджер з продажу                                  ______________                Сердюк Ж.К.

 

            Підтверджуючі документи визначені з п.4 по п. 7 мають довільну форму, можливе їх суміщення/співставлення, головне – відобразити всі важливі моменти, наведені в зразках.

            Приведений вище перелік повний, але не остаточний, наведений з врахуванням вимог листів Держпідприємництва України від 30.03.2004 р. № 1964 "Щодо віднесення витрат мобільного зв’язку до валових витрат" та Держпідприємництва України від 28.11.2003 р. № 125-1 "Щодо віднесення до складу валових витрат вартості послуг мобільного зв’язку" та не суперечить офіційному роз'ясненню ДПА України, викладеному в розділі «Єдина база податкових знань», крім включення до переліку підтвердних документів – «деталізованих рахунків від оператора із зазначенням номерів абонентів і часу їх розмов». Згідно із постановою ВГСУ від 01.07.2004 року у справі №5/1961-3/213, в якій наявність розшифровок телефонних розмов визнано не обов'язковою, оскільки вони не є документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення податкового обліку.

            Велика кількість підтвердних документів потрібна підприємству для відображення в бухгалтерському обліку, також для відображення в податковому обліку у складі податкового кредиту з ПДВ та у складі валових витрат підприємства. А що найважливіше – для безболісного проходження податкових перевірок.

            Керівництво підприємства самостійно вирішує чи використовувати повний перелік підтвердних документів, чи зменшити на свій розсуд їх кількість. Але слід пам'ятати, що краще перебдіти ніж недобдіти. Чим більше підтвердних документів, тим менше запитань виникне під час перевірок.

            Розглянувши питання документального оформлення та підтвердження витрат на мобільний зв'язок, не забуваємо, що наскільки-б повним не був перелік таких документів, але без наявності на балансі чи в оренді (два варіанти одночасно) мобільних телефонів – вони втрачають свою «магічну» силу.

Продовження далі…                       

 

               Олексій Давиденко                                                                        АФ «Бізнес-Рішення»

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в жовтні 2010 року

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.