про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Деякі аспекти переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

 

Кажуть, реформування спрощеної системи оподаткування вже на порозі…

Бійтеся спрощенці, ваш вид діяльності можуть виключити з лотереї…

Бухгалтери, підготуйтеся до життя в перехідних умовах…

 

Тож, наразі актуальна тема стосовно переходу спрощенця на загальну систему оподаткування, яке може статися не за власним бажанням платника, а тому й реформування здійснено не в його користь.

Можливо, деяким платникам єдиного податку швиденько необхідно буде стати платниками податку на прибуток. З цього приводу виникає декілька питань:

1)      Як оподатковувати «Перехідні» валові доходи та пов’язані з ними валові витрати?

2)      Як вести облік приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей придбаних до переходу на загальну систему оподаткування ?

3)       Як визначається балансова вартість основних засобів для нарахування амортизації в податковому обліку?

Оскільки Урядовці не переймаються такими дрібницями, то за 12 років паралельного існування двох систем оподаткування, так законодавчо і не врегулювали дані питання. Платники повинні виходити з даної ситуації на власний розсуд або спиратись на роз’яснення Податкової, які не мають статусу нормативних документів, а отже при судовому вирішенні спірних питань не допоможуть.

 

«Перехідні» валові доходи та пов’язані з ними валові витрати

 

Згідно пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств»  датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

У відповідності до вищезазначеного пункту Закону доходи визнаються та оподатковуються за першою подією. Можна дійти висновку, що, якщо одна з подій відбулась перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, то не потрібно другу подію оподатковувати податком на прибутком. З іншого боку платник податків повинен діяти в дусі податкового законодавства, згідно якого неоподатковані доходи не мають право на життя.

Перейшовши на загальну систему оподаткування, платнику необхідно здійснити аналіз незавершених господарських операцій, якщо одна з вищезазначених подій відбулась перебуваючи на спрощеній системі оподаткування і чи була така подія оподаткована.

Оскільки, застосовуючи спрощену систему оподаткування, платники використовують касовий метод, до складу валового доходу підприємства після переходу на загальну систему оподаткування включається отримана оплата від покупців за раніше відвантажений товар, оскільки операція не мала податкових наслідків до моменту отримання продавцем оплати при спрощеній системі оподаткування.

Якщо доходи отримані або визнані на загальній системі оподаткування, а витрати понесені ще на спрощеній системі, платник керуючись  п. 3.1 ст. 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств», відповідно до якого об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону,  віднести до складу валових витрат витрати, понесені платником податку у зв'язку з одержанням відповідного доходу в декларації за період в якому отримано доходи, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток та включені до валового доходу.

 

Варіанти здійснення операцій

ВАЛОВІ ДОХОДИ

ВАЛОВІ ВИТРАТИ

 

Перша подія: Відвантажено/надано товари/роботи, послуги покупцю перебуваючи на спрощеній системі оподаткування;

 

Друга подія: Отримано оплату за раніше відвантажені покупцю товари/роботи, послуги після переходу на загальну систему оподаткування.

 

Включаємо до валового доходу в декларації з податку на прибуток, оскільки дохід за даною операцією залишився неоподаткований єдиним податком

 

 

 Включаємо до валових витрат в декларації з податку на прибуток, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони понесені, оскільки доходи пов'язані з даними витратами включено до валових доходів

 

Перша подія: Отримано передплату від покупця за товари, роботи, послуги, що не були відвантажені на спрощеній системі оподаткування;

 

Друга подія: Відвантажено/надано товари/роботи, послуги після переходу на загальну систему оподаткування

Не включається до валового доходу, перебуваючи на загальній системі оподаткування, оскільки дохід було оподатковано єдиним податком

 

 

 Не включаємо до валових витрат в декларації з податку на прибуток, оскільки підприємство не має права на витрати, які не приймали або не приймуть участі в формуванні валового доходу.

 

Облік приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей

 

У відповідності до п 5.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року встановлено порядок податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів (рядок 01.2 «приріст балансової вартості запасів» декларації, переноситься з додатку К1)  платника податку у такому звітному періоді.

У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат (рядок 01.2 «убуток балансової вартості запасів» декларації, переноситься з додатку К1) платника податку у такому звітному періоді.

Якщо особа, яка у відповідному звітному періоді перейшла на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи, обліковує запаси, придбані та оприбутковані в період сплати єдиного податку (тобто витрати на придбання яких не було включено до складу валових), вартість таких запасів не підлягає відображенню в таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства та, відповідно, не враховується при подальшому перерахунку згідно з п. 5.9. ст.5 Закону № 334. Зазначений вище платник податку має право на застосування цього пункту лише до запасів, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких було включено до складу валових витрат, тобто якщо такі запаси були придбані та оприбутковані платником після переходу на загальну систему оподаткування.

Ведення  обліку приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей та відображення їх в додатку К1 до декларації з податку на прибуток, що залишилися на балансі підприємства на дату переходу зі спрощеної системи на загальну систему оподаткування могло б призвести до «задвоєння» валових витрат.

Здійснимо аналіз таблиці 1. «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» з додатку К1 до декларації з податку на прибуток при наступній умові реалізації товарів.

Приклад 1.

 Отримано оплату від покупця за одиницю товару в сумі 100 грн. (товар оприбутковано на спрощеній системі за вартістю товару 90 грн.) на спрощеній системі оподаткування, а відвантажено даний товар після переходу на загальну систему оподаткування.

Відповідно до вищезазначених роз’яснень, зрозуміло, що валовий дохід та валові витрати не виникають, оскільки дана операція була оподаткована єдиним податком перебуваючи на спрощеній системі оподаткування.

За умови, що платник податку застосовує загальну систему оподаткування, облік приросту-убутку даного товару, то таблиця 1. «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» з додатку К1 до декларації з податку на прибуток мала б такий вигляд:

 

Таблиця 1. Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Показники

Код рядка

На початок
звітного
року

Запаси, використані не у господарській діяльності

На кінець звітного періоду

Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5 )

1

2

3

4

5

6

Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 - А6 відповідної графи)

А

90

-

90

на складах (місцях зберігання)

А1

90

-  

90 

у незавершеному виробництві

А2

-

-

-

у готовій продукції

А3

-

-

-

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах

А4

-

-

-

-

на оптових складах (місцях зберігання)

А5

-

-

-

-

у роздрібній торгівлі

А6

-

-

-

 

При заповненні додатка К1 як зазначено вище, балансова вартість таких запасів на кінець звітного періоду згідно таблиці 1 є меншою за їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, відповідно - різниця включається до складу валових витрат.

Підсумовуючи вищенаведене, якщо підприємство помилково відобразить в додатку К1 декларації приріст/убуток «перехідних» запасів, які залишились на дату переходу зі спрощеної системи оподаткування, така операція знайде відображення в валових витратах, на які, фактично, платник податків не має права, оскільки доходи по даній операції оподатковані на спрощеній системі оподаткування.

Якщо платник податків припустився такої помилки, то він має здійснити відповідне коригування в декларації на прибуток, подавши уточнюючий розрахунок або здійснивши коригування в наступній звітній декларації в рядку: «Самостійне виправлення помилок».

Тому, облік приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей, що залишилися у підприємства на дату переходу на загальну систему оподаткування і не приймали участі в формуванні валових витрат не ведеться.

Амортизація основних фондів

На питання як нараховувати амортизацію основних фондів в податковою обліку, що є у підприємства на дату переходу на загальну систему оподаткування однозначної відповіді немає.

При переході на загальну систему оподаткування здійснюється нарахування податкової амортизації за правилами, визначеними ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених ст. 8.6 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих для кожного із календарних кварталів, що входять до такого звітного періоду (далі - розрахункові квартали).

Сума амортизаційних відрахувань кварталу, щодо якого проводяться розрахунки (розрахунковий квартал), визначаються шляхом застосування норм амортизації, визначених пунктом 8.6 цієї статті, до балансової вартості груп основних фондів на початок такого розрахункового кварталу.

Оскільки під час перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності податкова амортизація основних фондів не нараховується, виникає питання на яку балансову вартість основних фондів перейшовши на загальну систему оподаткування платних буде застосовувати норми амортизації, що існують на балансі підприємства на дату переходу  зі спрощеної систему оподаткування.

Звернувшись до «Єдиної бази податкових знань», що розміщена на офіційному сайті ДПА sta.gov.ua, як не дивно, можна знайти дві відповіді, хоча змін в нормативних документах стосовно даного питання не внесено і нових не зареєстровано:

1.«Діє до 10.02.2010 Як визначається балансова вартість ОФ у платника податку, який перейшов з ЄП на загальну систему оподаткування?».

Балансова вартість основних фондів платника податку на прибуток, що перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної, з метою нарахування податкової амортизації визначається у розмірі залишкової вартості таких основних фондів на момент повернення на загальну систему оподаткування за даними бухгалтерського обліку підприємства у разі, якщо витрати на придбання основних фондів було понесено платником податку і ці фонди використовуються у його господарській діяльності.

2.«Як визначається балансова вартість ОФ (нематеріальних активів) для нарахування амортизації у платника податку, який перейшов зі сплати ЄП на загальну систему оподаткування?»

Оскільки норми Закону не передбачають нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), виходячи з їх балансової вартості за даними бухгалтерського обліку, тому платник податку, який перейшов на загальну систему оподаткування зі спрощеної, для нарахування податкової амортизації на основні фонди (нематеріальні активи), які використовуються у господарській діяльності, повинен на початок кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування, визначити їх балансову вартість за нормами ст. 8 Закону. Для цього за час перебування на спрощеній системі оподаткування потрібно перерахувати амортизацію основних фондів (нематеріальних активів) за правилами податкового обліку.

Враховуючи вищезазначене, перейшовши зі спрощеної на загальну систему оподаткування, бухгалтер на власний страх і ризик вирішує, як здійснювати оподаткування податком на прибуток перехідних операцій.

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що слід пам’ятати «золоті правила» оподаткування:

-   необхідно оподаткувати податком всі неоподатковані доходи;

-   помилково не «задвоїти» витрати, відобразити лише ті витрати, що прийняли або приймуть участь у доходах;

-   всі витрати повинні бути документально підтвердженими.

 

 

Тетяна Семенченко                                                               ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  в травні 2010 року

 

 

 

 

 

 

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.