про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Звільнення працівника, котрому сплатили навчання.

Варіанти оформлення та оподаткування.

 

            При первинному оформленні договору про сплату підприємством навчання працівника виникають правові та податкові наслідки таких дій, на них треба звернути увагу та своєчасно і повно відобразити в обліку.

            Так, згідно з підпунктом 5.4.2 п. 5.4 ст. 5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», передбачено включення до складу валових витрат платника податків витрат, пов'язаних з різними видами навчання. Розмір максимальної суми, що може бути віднесена до валових витрат не може перевищувати 3% фонду оплати праці звітного періоду (квартал, півріччя, три квартали, рік).

            Відповідно до підпункту 4.3.20 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV (далі — Закон № 889) сплачена за навчання сума не включається до складу загального місячного або річного доходу оподаткування працівника якщо:

1. вона сплачена працедавцем безпосередньо на користь закладів освіти;

2. навчання (підготовка або перепідготовка найманої особи) здійснюється згідно профілю діяльності або загальним виробничим потребам підприємства;

3. вартість навчання не перевищує розміру суми, прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на перше січня звітного року, помноженої на коефіцієнт 1,4 та закругленої до найближчих 10 гривень з розрахунку на кожен повний або неповний місяць підготовки або перепідготовки такої найманої особи  (дотримання одночасне всіх трьох умов обов'язково). У 2010 році розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 869,00 грн. Отже, щомісячна сума оплати за навчання працівника підприємства, що не включається в його додаткове благо, яке підлягає оподаткуванню, дорівнює 1220 грн. (869,00 грн. х 1,4 = 1216,60 грн.).

            При заповненні податкового розрахунку формою №1ДФ неоподатковувана сума оплати за навчання відображається в розрахунку з ознакою доходу «37».

            Також нагадуємо, що згідно з підпунктом 5.1.3 Закону України «Про податок на додану вартість» надання послуг надання послуг з вищої, середньої, професійно-технічної і початкової освіти учбовими закладами незалежно від їх організаційно-правового статусу і форми власності, але за наявності ліцензії звільняється від обкладення ПДВ.

            Відповідно до пунктів 3.10 і 3.24 Інструкції №51, витрати на оплату навчання працівників у вищих учбових закладах, професійної підготовки і перепідготовки кадрів не включаються до фонду оплати праці, тому внески до фондів соціального страхування не утримуються і не нараховуються.

            Під час навчання працівника підприємство, оплачуючи навчання працівника, несе відповідні витрати, має право на включення до складу валових витрат частину сплаченої суми (в законодавчо установлених граничних розмірах) та являється податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб, щодо перевищення щомісячної суми оплати за навчання працівника гранично встановлених розмірів. При цьому підприємство, оплачуючи навчання, має на меті отримання в подальшому від кваліфікованого працівника відповідних високих показників роботи, що суттєво вплине на фінансово-економічні показники та можливість преференцій в податковому обліку.

            Але існує ймовірність того, що працівник вирішить звільнитись чи під час навчання, чи в перші роки після здобуття освіти. Не зважаючи на будь-які домовленості сторін, утримати працівника, якому оплатили навчання силоміць – практично неможливо. Встановлення договірних умов, які зобов'язують працівника працювати на підприємстві протягом періоду навчання або кількох років після його закінчення, порушують право людини на вільне обрання місця роботи, яке задеклароване в ст. 43 Конституції України. Такого роду договірні умови про заборону зміни місця роботи являються юридично нікчемними, тобто недійсними з моменту їх підписання сторонами. Так само, і штрафні санкції, передбачені в договорах за дострокове розірвання трудових відносин, також не мають юридичної сили.

            Підприємство, в разі небажаного звільнення працівника, може захистити власні інтереси, лише в тому випадку, якщо в момент прийняття рішення про навчання буде укладена цивільно-правова угода. В даній угоді повинні передбачатись умови повернення працівником витрачених на нього коштів у разі передчасного звільнення.

            При звільненні працівника спрацьовує механізм настання відкладальної обставини, відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України про настання обставини, яка змінює права і обов'язки сторін договору, а в даному випадку – про обов'язок працівника, що звільняється, відшкодувати підприємству витрати на навчання (за весь період навчання або в процентному співвідношенні від відпрацьованого періоду часу, залежно від умов договору). Дані операції повинні знайти відображення як в бухгалтерському, так і в податковому обліку (табл. 1).

            Але варто зазначити той факт, що отримання вищезазначеної компенсації може затягнутися на певний проміжок часу, в залежності від бажання чи небажання особи компенсувати дані витрати. При остаточному розрахунку з працівником підприємство може утримати лише суму, що не перевищує максимального розміру відрахувань із зарплати та вихідної допомоги встановленого законодавством. Решту суми компенсації підприємство може отримати чи протягом періоду визначеного на розсуд працівника, або ж у судовому порядку звернути стягнення на майно боржника.          

            Якщо працівник припиняє трудові відносини з підприємством, що оплачувало його навчання в період:

  •  процесу навчання;
  •  або до закінчення другого календарного року після року, в якому закінчується навчання, то, згідно з частиною 2 підпункту 4.3.20 Закону України №889, сума, сплачена працедавцем у вигляді компенсації за навчання працівника, прирівнюється до додаткового блага такого працівника протягом року, в якому припинилися трудові відносини, і підлягає оподаткуванню в загальному порядку.

            Тобто, при проведенні остаточного розрахунку з працівником в останній місяць роботи на підприємстві, сума перерахована за весь період навчання повинна бути включена до його оподатковуваного доходу й обкладена ПДФО, як додаткове благо. З суми оплаченої в рахунок оплати за навчання та раніше звільненої від оподаткування ПДФО, а на момент звільнення прирівняної до додаткового блага потрібно утримати ПДФО з врахуванням коефіцієнта (зг. з пунктом 3.4 Закону України №889), який на 01.01.2010 року складає – 1,176471 (табл. 1).

            Ця сума повинна бути відображена в Податковому розрахунку ф. № 1ДФ за той квартал, у якому працівник звільняється, з кодом ознаки доходу «09» «Дохід, отриманий платником податку від його працедавця (податкового агента) як додаткове благо».

            При припиненні трудових відносин під час навчання чи в перші три роки після закінчення навчального закладу порушуються умови включення сум оплати за навчання до складу валових витрат згідно з підпунктом 5.4.2 п. 5.4 ст. 5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», де прямо вказано, що «..Витрати платника податку, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професійну підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір, контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років..». Виходячи з цього, підприємство в кварталі, коли звільняється працівник повинно відкорегувати суми валових витрат з податку на прибуток, раніше включені, як оплата за навчання (табл. 1).

            Бухгалтерський та податковий облік операцій при звільненні працівника, якому сплатили навчання:

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Відкоригова сума валових витрат з податку на прибуток

-

-

-

V

2

Донарахована сума додаткового блага, наданого працівникові в попередніх періодах

23, 92, 93

685

-

-

3

ПДФО утриманий

685

6411

-

-

4

Перерахування ПДФО до бюджету

6411

311

-

-

5

Визнання заборгованості працівника по цивільно-правовому договору на відшкодування оплати навчання на момент передчасного звільнення

377

715

-

-

6

Відрахування з заробітної плати працівника, в межах максимального розміру відрахувань із заробітної плати працівника та вихідної допомоги, частини витрачених коштів на навчання даної особи

661

377

-

-

7

Розрахунок через касу підприємства, особою по заборгованості за навчання

301

377

-

-

8

Розрахунок через банківську установу, особою по заборгованості за навчання

311

377

-

-

           

 

 

Олексій Давиденко                                                               ТОВ «АФ «Бізнес-Рішення»

Стаття опублікована в системі "Ліга-Закон"  21 квітня 2010 року

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.