про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

            Штрафні санкції по ЗЕД при імпорті

Підприємство здійснює імпорт товару, за контрактом отримано товар від нерезидента (ВМД надана в бухгалтерію, датована 05/05/09), за договором оплата за поставлений товар здійснюється після факту поставки, передплата не здійснювалась. Термін 180 днів минув  наприкінці жовтня поточного року, наше підприємство невзмозі здійснити розрахунок. Постачальник (нерезидент) на оплаті не наполягає, згоден здійснити підписання необхідних угод про відтермінування на довільний термін. Чи будуть застосовуватись до нашого підприємства штрафні санкції/пеня за порушення термінів в розрахунках по ЗЕД?

            При визначенні строків здійснення розрахунків в іноземній валюті необхідно керуватись статтями 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР:
Стаття 1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
Стаття 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

Згідно зі статтею 4 Закону № 185 за порушення резидентами вищезазначених термінів стягується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленій продукції) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.


Враховуючи вищезазначене, здійснюється валютний контроль за додержанням строків по погашенню кредиторської заборгованості нерезидентів перед резидентами України. Законодавством України не передбачено строків, а відповідно й штрафних санкцій, по погашенню кредиторської заборгованості резидентів перед нерезидентами України, тобто коли оплата за імпортований товар здійснюється після його отримання.

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.