про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Орендні та суборендні операції для резидента України.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «TM Україна» має на меті надавати в оренду(суборенду) рухоме та нерухоме майно. Товариство є платником податків на загальних підставах. Як оформлюються такі господарські операції, як вони оподатковуються у відповідності до чинного законодавства України?

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «TM Україна» може здійснювати операції суборенди приміщення, якщо договір оренди такого приміщення не містить в собі заборони на зазначену операцію.

Якщо договір оренди (суборенди) укладено між підприємцями/підприємствами, їм, крім усього іншого, слід керуватися нормами Господарського кодексу України (ГК). Документ цей досить суворо ставиться до регламентації істотних умов договору оренди (а отже, і суборенди). Такими він називає (ст. 284):

  1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

…4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

 Якщо в договорі застережено, наприклад, що суборенда дозволена тільки за згодою орендодавця, то в цьому випадку орендарю, який має намір передати взяте в оренду майно в суборенду, слід обзавестися письмовою згодою орендодавця (отриманням усної згоди краще не обмежуватися).

Тепер щодо положень договору суборенди (оренди). До договору суборенди застосовуються положення договору оренди. А це означає, що всі норми цивільного законодавства щодо договорів оренди є актуальними та обов'язковими для договорів суборенди. Це не складно зрозуміти, адже фактично договір, який по суті буде договором суборенди, і називатиметься договором оренди та по суті своїй буде звичайним договором оренди. Єдине, що орендодавець за таким договором, скажімо так, обтяжений умовами того договору, за яким він є орендарем.

Особливість договору оренди нерухомого майна є те, що коли такий договір укладається на три й більше років, він має бути в обов’язковому порядку посвідчений нотаріально, а саме, у відповідності до ст. 793 ЦКУ:

1. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі.

2. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

В разі невиконання цієї вимоги, договір оренди, у відповідності до ст. 220 ГКУ, вважатиметься нікчемним. Згідно до Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів, затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2004 року №671, держреєстрацію договорів здійснюють нотаріуси, тому нотаріальне посвідчення та держреєстрація здійснюються як правило в один день.

Таким чином, Товариство має право надавати в оренду приміщення, за умови виконання наступних умов:

-         Статут ТОВ «ТМ Україна» передбачає надання Товариством послуг оренди;

-         Товариство має право власності, або має право за договором оренди на суборенду, на майно що передає в оренду іншим особам.

Відповідно до статей 763 та 764 Цивільного кодексу договір найму (оренди) укладається на строк, установлений договором. Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Підприємницька діяльність це самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Тобто ТОВ ТМ Україна може надавати в суборенду приміщення на власний розсуд, здійснюючи розрахунок собівартості орендних щомісячних платежів у відповідності до понесених у зв’язку з отриманням цього доходу витрат.

Нарахування податку на додану вартість для орендних операцій здійснюється на загальних підставах, у відповідності до п.п. 3.1.1. ст. 3  закону України «Про податок на додану вартість»: «поставка товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю)».

Щодо сум орендної плати, нарахованої за користування об'єктом оперативного лізингу, то пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 Закону № 334/94-ВР, зокрема, встановлено, що передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря на суму переданого майна. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

У відповідності до п. 5.1 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон № 334), сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), придбаваються (виготовлюються) таким платником податків для їх подальшого використання у власній господарській діяльності, відносяться до валових витрат.

Операція з оренди нежитлових приміщень на підставі п. 1.31 ст. 1 Закона № 334 прирівнюється до придбання послуг. Виходячи з цього, а також враховуючи, "ТМ Украина" орендує приміщення с метою їх подальшої передачі в суборенду (що є одним із основних видів його господарської діяльності), можна стверджувати, що орендні  платежі – є його витратами в грошовій формі, здійснюваними як компенсація послуг, що придбаваються для їх використання у власній господарській діяльності, тому такі витрати має право віднести на валові витрати.

На підставі пп. 11.2.3 п. 11.2 ст. 11 Закона № 334 право на віднесення зазначених витрат до складу валових виникає лише на дату фактичного отримання послуг, тобто підписання акту про надання послуг з оренди (незалежно від наявності оплати), в разі придбання таких послуг у платників єдиного податку та нерезидентів, і за першою подією для платників податків на загальних підставах.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, то відповідно до П(С)БО 25:

- у статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг; 

- у статті «Інші операційні доходи» – суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

 

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.