про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Організація діяльності СПД

 

Чи має право фізична особа надавати послуги для нерезидента (оренда, суборенда, послуги з  консультування, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем)?Які витрати несе фізична особа в разі реєстрації як суб’єкт підприємницької діяльності? Якими нормативними актами регулюється така діяльність?

 

У відповідності до чинного законодавства, в Україні діють декілька систем оподаткування. В залежності від обраної системи оподаткування розраховується податкове навантаження.

На сьогодні в Україні існує дві системи оподаткування доходів приватних підприємців: звичайна (зі сплатою податку з доходів фізичних осіб в розмірі 15% від суми отриманого доходу) та альтернативна (зі сплатою фіксованого або єдиного податку). Приватні підприємці мають право самостійно обрати систему та спосіб оподаткування своїх доходів за:

загальною системою оподаткування, обліку та звітності (систему регламентує Декрет № 13-92, розділ IV);

фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту (регламентується Декретом № 13-92, розділ IV);

спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності шляхом сплати єдиного податку (регламентується Указом Президента України № 727/98).

Здійснення підприємницької діяльності по схемі спрощеного оподаткування відбувається на підставі Указу президента України № 727/98  «Про спрощену систему оподаткування», який дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність фізичним особам без створення юридичної особи та зі сплатою щомісячно певного податку, у обсязі визначеному органами місцевого, проте накладає певний ряд обмежень.

Суб'єкти малого підприємництва - фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку.

Ставка єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 гривень та більше 200 гривень на місяць.

У разі коли фізична особа - суб'єкт малого підприємництва здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку, нею придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок, що не перевищує встановленої максимальної ставки, тобто 200 грн. на поточну дату.

У разі, коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

         За громадян, які надають підприємцю послуги, виконують роботи за цивільно-правовими договорами, доплата єдиного податку не провадиться.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах:

до місцевого бюджету - 43 відсотки;

до Пенсійного фонду України - 42 відсотки;

на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсумками звітного року такого платника та осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

Для отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку (фактично для переходу на єдиний податок) підприємець подає до податкового органу заяву. Її має бути подано не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого обирається спосіб оподаткування доходів за єдиним податком.

Крім того, необхідно виконати ще дві обов'язкові умови. Підприємцю до подання заяви потрібно авансом сплатити єдиний податок не менше ніж за календарний місяць. А разом із заявою надати платіжний документ (квитанцію, копію платіжного доручення з позначкою банку) про його сплату (перерахування).

Щоб отримати свідоцтво про сплату єдиного податку на  рік, фізичній особі – підприємцю потрібно:

1) відповідати таким критеріям:

а) обсяг виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з початку року не повинен перевищувати 500 тис. грн. Виручка береться за календарний рік. Тому, якщо на момент подання заяви про перехід на єдиний податок виручка не перевищувала 500 тис. грн. Згідно з пунктом 1 Указу № 746 виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктами підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або до каси від здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

б) кількість осіб, які перебувають із ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї (маються на увазі члени сім'ї, котрі беруть участь у підприємницькій діяльності), не перевищує 10. (Чисельність визначається простим підсумовуванням діючих (нерозірваних) трудових договорів, укладених між підприємцем та працівниками. Після розірвання трудового договору вже колишній працівник перестає враховуватися для порівняння з обмеженням у 10 осіб. Особи, з якими укладено не трудові, а цивільно-правові договори (наприклад, послуг, підряду), для порівняння з обмеженням у 10 осіб не враховуються);

2) не здійснювати заборонені для фізичних осіб – підприємців види діяльності (заборонені для здійснення на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку).

Ніяких підтверджень (гарантійних листів) стосовно того, що СПДФО не збирається здійснювати ці види діяльності, надавати не потрібно (лист Держкомпідприємництва від 16.02.2006 р. № 1169).

Фізичним особам – підприємцям на єдиному податку заборонено займатися:

              1) діяльністю у сфері грального бізнесу;

             2) виробництвом, експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів (до підакцизних товарів сьогодні належать: спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби, деякі транспортні засоби, пиво, деякі нафтопродукти, у тому числі уайт-спірит) (2 Згідно з ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять» оптова торгівля – це вид економічної діяльності у сфері товарообороту, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачу через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання та надання пов'язаних із цим послуг.) 

            3) видобуванням та виробництвом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;

             4) оптовою та роздрібною торгівлею промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягає ліцензуванню згідно із Законом про ліцензування певних видів господарської діяльності.

             5) торгівлею лікеро-горілчаними виробам  и, тютюновими виробами, ПММ (у тому числі скрапленим газом пропан-бутаном).

Підсумовуючи вищенаведену інформацію, СПДФО може надавати приміщення в оренду, або суборенду, послуги з  консультування, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем для ТМ Лондон /стаття "Оренда іноземною організацією офісу в Україні"/, сплачуючи єдиний податок, без сплати ПДВ.

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.