про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Складання та подання приватними нотаріусами звіту за формою №1-ДФ


Діяльність приватних нотаріусів в Україні визначається як діяльність самозайнятих осіб, що ведуть незалежну професійну діяльність, тобто діяльність фізичної особи за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Розмежування поняття незалежної професійної діяльності накладає свої відмінності щодо питань оподаткування діяльності самозайнятих осіб та подачі звітності до органів ДФС.

З урахуванням положень ст. 63 та 65 розділу II Податкового кодексу України (надалі за текстом ПКУ) приватний нотаріус підлягає взяттю на облік в органах державної фіскальної служби за основним місцем обліку та неосновним місцем обліку:

  •  за місцем проживання визначається основне місце обліку (Форма № 4-ОПП);
  •  за місцем розташування робочого місця (контори) — неосновне місце обліку (Форма №16-ОПП).

Виникає питання: Яким чином і за якою адресою нотаріуси, як податкові агенти, звітують перед податковим органом (подання 1ДФ)?

Щоб відповісти на це запитання для початку давайте зрозуміємо, в яких випадках нотаріус виступає як податковий агент, і про що саме нотаріус має звітувати перед податковим органом.

Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 розділу І ПКУ, - є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі), зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету, передбачений розділом ІV ПКУ, від імені та за рахунок фізичної особи, - з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом ІV ПКУ.

Відповідно до цього визначення, приватний нотаріус, як самозайнята особа, виступає податковим агентом стосовно працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, що одночасно накладає на нього обов’язок виконувати функції, які вказані та визначені ПКУ, а саме функції податкового агента. Таким чином, Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, а також суми утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), що стосується нарахування доходу найманим працівникам подається нотаріусом до органів ДФС за основним місцем обліку, а саме за місцем проживання (реєстрації відповідно до паспорта). Також нотаріус виступає податковим агентом при співпраці з фізичними особами в межах своєї господарської діяльності (оренда приміщень у фізичних осіб та ін.)

При укладанні певних видів договорів законодавство передбачає, що приватний нотаріус виконує функції контролю за сплатою податку фізичною особою - платником податку.

Згідно із п. 172.5 ст. 172 Кодексу сума податку самостійно визначається та сплачується через банківські установи за місцем нотаріального посвідчення таких договорів особою, яка продає або обмінює нерухомість з іншою фізичною особою, - до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, обміну.

Виходячи із виконання покладених на них функцій контролю нотаріуси не несуть відповідальність за нарахування та перерахування ПДФО при вчиненні нотаріальних дій (в тому числі за невірне визначення суми податку), так як відповідно до положень п. 172.4 ст. 172 та п. 173.4 ст. 173 IV розділу Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) нотаріус посвідчує відповідний договір купівлі-продажу (обміну) нерухомого майна між фізичними особами за наявності оціночної вартості такого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору.

В той же час, приватний нотаріус зобов’язаний надавати органу ДФС за місцем розташування свого робочого місця інформацію про нотаріально посвідчені ним договори. Тобто, ПКУ прямо вказує на необхідність інформування органів ДФС все ж таки за місцем вчинення нотаріальних дій.

Виникає наступна колізія: приватний нотаріус по закінченню звітного кварталу подає інформацію, як податковий агент щодо нарахованого доходу своїм найманим працівникам (помічникам/стажерам) та відповідну суму утриманого та перерахованого податку за формою №1ДФ до органів ДФС за основним місцем обліку. Одночасно, він інформує органи ДФС про вчинені ним нотаріальні дії за місцем розташування робочого місця (неосновним місцем обліку).

Отже, приватний нотаріус, у якого місце проживання та ведення нотаріальної діяльності не співпадають, формує та подає Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, а також суми утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) до різних органів ДФС по основному та неосновному місцю обліку.

Подання двох однакових форм № 1ДФ (стосовно посвідчених договорів та інші передбачені законодавством дії) в різні органи ДФС може призвести до задвоєння поданих звітних даних про отримані доходи фізичними особами, тому слід чітко розмежовувати звітну інформацію для подання за основним та не основним місцем обліку приватного нотаріуса.

Вчинення яких нотаріальних дій підпадає під інформування та звітування в органи ДФС?

На обґрунтовану письмову вимогу органів державної фіскальної служби, приватні нотаріуси згідно ЗУ «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII зі змінами та доповненнями, зобов’язані протягом 10 днів подавати інформацію про суму нотаріально посвідчених договорів у вигляді повідомлення (довідки). Тобто, незважаючи на необхідність додержання приватними нотаріусами нотаріальної таємниці, законодавство зобов’язує інформувати органи ДФС в цілях оподаткування про вчинення окремих нотаріальних дій.

Крім того, приватні нотаріуси подають до органів ДФС інформацію про вчинення наступних нотаріальних дій (Відповідно до п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України):

  • Посвідчення договорів з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами;
  • Видача свідоцтв про право на спадщину;
  • Посвідчення договорів дарування нерухомості й дарування валютних цінностей на суму, що перевищує п'ятдесяти-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (ст. 719 Цивільного Кодексу України), де обдарованим виступає фізична особа.

В той же час варто зазначити, що у разі, якщо сторонами договору купівлі-продажу об'єкта нерухомого майна є фізична особа та юридична особа, або фізична особа - підприємець, що вважається податковим агентом платника податку та зобов'язана виконати всі визначені цим розділом функції податкового агента. Тобто нотаріальне посвідчення такого виду договорів не потребує відображення у повідомленні органам ДФС, оскільки ця функція покладається на відповідного податкового агента, що виступає однією із сторін договору.

Обов’язковою до інформування органів податкової служби належить також інформація про видачу свідоцтв про право на спадщину та посвідчення договорів дарування, яку нотаріуси щокварталу подають до органів ДФС за місцем знаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Чому відображення інформації приватними нотаріусами органам ДФС здійснюється шляхом подання інформації в звіті за формою №1ДФ?

Слід наголосити на тому, що ПКУ прямо не визначає форму звітності, яку використовують приватні нотаріуси для відображення інформації податковим органам. Лише чітко встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1242 "Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості", що приватні нотаріуси повинні повідомляти органи ДФС про посвідчення договорів оренди об’єктів нерухомості за податковою адресою платників податків (орендодавців) за затвердженим зразком в день посвідчення таких договорів.

Проте, органи ДФС в своїх роз’ясненнях та консультаціях наголошують на тому, що нотаріуси щокварталу в звіті за формою № 1ДФ подають до органів ДФС за місцем знаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчення договорів купівлі-продажу (обміну), дарування та видачу свідоцтв про право на спадщину.

Отже, посилаючись на роз’яснення податківців Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, а також суми утриманого з них податку (ф. 1 ДФ) окрім інформації про суми нарахованого та виплаченого доходу працівникам приватних нотаріусів, а також суми утриманого ПДФО, повинен містити інформацію про нотаріальне посвідчення певних видів договорів.

Інформація, що подається нотаріусами до органів ДФС стосовно вчинення окремих нотаріальних дій, насамперед, має інформаційно-довідковий характер.

Варто зазначити, з 1 квітня 2015 року вступив в силу наказ №4 від 13.01.2015 про «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»

Цим наказом затвердженні нова форма Податкового розрахунку ф. № 1-ДФ і Порядок її заповнення та представлення. Вперше за новою формою Податкового розрахунку ф. №1-ДФ необхідно звітувати за І квартал 2015 року.

Тепер Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) складається з двох розділів:

- Розділ І «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

- Розділ ІІ «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір».

Розділ І в порівнянні з попередньою формою №1-ДФ фактично не змінився та стосовно вчинення окремих нотаріальних дій включає наступні елементи в звіті (ф. №1ДФ) :

·Індивідуальний податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)особи-сторони договору, що отримує дохід, набуває певне благо та згідно законодавство зобов’язана сплачувати ПДФО (Графа 2).

  • Сума нотаріально посвідченого договору.(Графа 3а)
  • Сума податку що підлягає сплаті до бюджету.(Графа 4а)
  • Сума фактично перерахованого податку.(Графа 4)
  • Код ознаки доходу, що визначається приватним нотаріусом відповідно до Довідника ознак доходів.(Графа 5)

Розділ ІІ призначений для представлення в ньому інформації про оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір. На жаль, на дату опублікування даної статті чіткої відповіді від податківців чи потрібно відображати суми нарахованого та сплаченого військового збору стосовно вчинення окремих нотаріальних дій не має

При укладанні ряду договорів, що потребують нотаріального посвідчення існують випадки, що звільняють сторони договору від сплати податку. Це стосується наступних ситуацій: 1) отримання майна у спадщину від членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, в т.ч. усиновлені), окрім нерезидентів; 2) згідно п.172.1 Податкового кодексу Україні дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані вони і господарсько-побутові споруди і будівлі), а також земельної ділянки, площа якого не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст.121 ЗКУ залежно від його призначення, і за умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років, податком не обкладається.

У випадках, коли укладання договору не передбачає сплату податку це не звільняє нотаріуса від обов’язку інформувати про посвідчення такого виду договору.

Заповнення Податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, а також суми утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) приватними нотаріусами вимагає від них посилання на Довідник ознак доходів, при обов’язковому інформуванні органі ДФС про нотаріальне посвідчення договорів:

Коди ознак доходів, по яким звітує приватний нотаріус в органи ДФС

Код 

Характеристика ознаки доходу

104

Зазначається у разі отримання доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна

105

Продаж (oбмін) рухомого майна згiдно з ст. 173 Кодексу.

113

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину від члена сім'ї першого ступеня споріднення

114

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення

115

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом

116

Дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

117

Дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок грошових заощаджень, поміщених до 02 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР), та грошових заощаджень громадян України, поміщених в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося

Отже, приватні нотаріуси складають та подають Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, а також суми утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), звітуючи перед органами ДФС, як податкові агенти та, водночас, як суб’єкти контролю за вчиненням окремих господарських дій, які вони посвідчують.

ТОВ АФ «Бізнес-Рішення»

Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.