про компанію  |  контакти  |  публікації
English | Русский
Бізнес Рішення
Нагальні питання задавайте одразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Просимо надати консультацію стосовно можливості відкриття представництва іноземної компанії в Україні.

В Україні існує можливість створення представництв іноземної компанії двох видів:

  • без створення юридичної особи (за визначенням Податкового кодексу України – ст. 14.1. 193. – не є постійним представництвом компанії і використовує споруди виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер);
  • зі створенням юридичної особи (за податковим кодексом України – ст. 14.1.193  – мають визначення постійних представництв - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.  З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).

У разі створення представництва іноземної компанії без створення юридичної особи – таке представництво не здійснює підприємницької діяльності та не отримує прибутку на території України. Кошти, що воно отримує від головної компанії на підтримання життєдіяльності – не є коштами від реалізації, а тому відсутній обʼєкт оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість. Проте, варто зазначити, що головна компанія має надавати щорічно довідку про резидентність в країні, де вона зареєстрована, для уникнення оподаткування податком на прибуток коштів, що надходять на утримання представництва в Україні.

Представництво іноземної компанії, що не має ознак постійного представництва, отримує кошти на утримання від головної компанії для оплати оренди, комунальних платежів, придбання основних фондів для своєї життєдіяльності, коштів на заробітну плату найманих працівників та податків, що мають бути сплаченими за законодавством України  з такої заробітної плати (утримання та нарахування).

Для того, щоб зареєструвати представництво іноземної компанії треба виконати наступну послідовність:

  • Реєстрація в Міністерстві економіки України, яка вимагає оплати на реєстраційний внесок в розмірі 2500 доларів США
  • Реєстрація в Державному комітеті статистики;
  • Реєстрація в Державній податковій службі;
  • Реєстрація в Пенсійному фонді;
  • Відкриття рахунків в банку.

 Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язаний сплачувати податки і збори (наприклад податок з доходів фізичних осіб), здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії документів, визначених ДПА.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

Проте, варто зазначити, що відкриття представництва, що здійснює підприємницьку діяльність на території України за умови існування підприємства з 100% капіталом іноземної компанії не може бути економічно доцільним.

 

 

ТОВ АФ «Бізнес-Рішення»                           Трухановська І.О.

 
Аудиторські послуги  |  Бухгалтерські послуги  |  Вартість послуг
©2021 Українська група «Бізнес Рішення».
Всі права захищені.