о компании  |  контакты  |  публикации
English | Українською
Бізнес Рішення
Неотложные вопросы задавайте сразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Оренда нерезидентом офісу в Україні

 

TM Лондон – компанія зі створення … має зацікавленість в плані вивчення ринку послуг, праці та попиту в Україні, з реєстрацією в подальшому або представництва, або Дочірнього підприємства. З цією метою TM Лондон має намір орендувати офісне приміщення в м. Київ. Яким чином здійснюється така операція у відповідності до чинного в Україні законодавства?

 

 Слід звернути увагу на те, що у випадку, коли TM Лондон планує здійснення господарської діяльності на території України, то в цьому разі TM Лондон має здійснити державну реєстрацію юридичної особи (або незалежної юридичної особи, або дочірнього підприємства, або представництва). Під господарською діяльністю, у відповідності до Господарського кодексу України, розуміється: діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.

В разі здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, передбачена відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення Стаття 164: «штраф у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої, при повторному порушенні протягом року – від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої» та відповідальність за статтею 240 Господарського кодексу:«…прибуток (доход), одержаний суб'єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об'єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом. Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції – у трикратному розмірі вилученої суми…». 

Підприємство TM Лондон може здійснювати оренду приміщень з метою вивчення ринку послуг та попиту в Україні для збуту своїх продуктів в майбутньому, з метою можливого подальшого розширення та відкриття представництва своєї компанії в м. Київ.

Оренда нерухомого майна в Україні здійснюється на підставі угод, в нашому випадку між TM Лондон та резидентом України фізичною особою або юридичною особою. При укладенні угоди з фізичною особою варто звернути увагу чи суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа (надалі СПДФО) має право на здійснення таких господарських операцій на території України, а саме:

-     фізична особа (СПДФО) зареєстрована у встановленому чинним законодавством України порядку та внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто має свідоцтво про державну реєстрацію,

-     відповідно зареєстрована як платник податків в державній податковій інспекції України (має довідку 4ОПП),

-     має свідоцтво на право сплати єдиного податку з переліком видів діяльності, що підпадають під орендні взаємовідносини (спрощена система оподаткування)/ або є платником податку з доходів фізичних осіб (загальна система оподаткування.

На сьогодні в Україні існує дві системи оподаткування доходів приватних підприємців: звичайна (зі сплатою податку з доходів фізичних осіб в розмірі 15% від суми отриманого доходу) та альтернативна (зі сплатою фіксованого або єдиного податку). Приватні підприємці мають право самостійно обрати систему та спосіб оподаткування своїх доходів за:

          - загальною системою оподаткування, обліку та звітності (систему регламентує Декрет № 13-92, розділ IV);

          - фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту (регламентується Декретом № 13-92, розділ IV);

         - спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності шляхом сплати єдиного податку (регламентується Указом Президента України № 727/98).

Спрощений спосіб оподаткування є найбільш прийнятним, тому що:

          - значно спрощує облік доходів та витрат підприємця;

          - скорочує кількість обов’язкової податкової звітності;

          - позбавляє підприємця від необхідності застосування Реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів, що в Україні в інших випадках є обов’язковим), розрахункових книжок (за умови, що такі підприємці не здійснюють продаж підакцизних товарів, за винятком пива на розлив).

За такої умови, СПДФО сплачуватиме на місяць максимум 200 грн. єдиного податку (в разі, якщо у нього відсутні наймані працівники), у відповідності до чинного в Україні законодавства на поточну дату.

В оренду, приміщення для розташування офісу "ТМ Лондон", може надати й юридична особа, зареєстрована у відповідності до чинного в Україні законодавства. В цьому разі, обсяг виручки, такої юридичної особи, від реалізації орендних послуг оподатковуватиметься податком на додану вартість в обсязі 20% від суми виручки, податком на прибуток (облічений як, дохід за вирахуванням підтверджених витрат, визначених у відповідності до закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») в розмірі 25%; крім того, юридична особа, що надає такі послуги в обов’язковому порядку нестиме витрати на оплату праці найманих працівників, з обов’язковим нарахуванням на цю суму зборів до фондів соціального страхування:

   -   33,2% - до Пенсійного фонду України,

  - 1,4% - Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності,

  -  1,6 % від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, доходу за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають оподаткуванню ПДФО - Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

- від 0,56% до 13,5% - Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

- комунальний податок на кожну працюючу особу, в розмірі 10% від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (на поточну дату 1,70=17Х10%).

         Документальне оформлення орендних операцій супроводжується оформленням договору оренди, актів прийому-передачі орендованого майна, актами виконаних/наданих робіт/послуг, або без останніх. Особливість договору оренди нерухомого майна є те, що коли такий договір укладається на три й більше років, він має бути в обов’язковому порядку посвідчений нотаріально. В разі невиконання цієї вимоги, договір оренди, у відповідності до ст. 220 ЦКУ, вважатиметься нікчемним. Згідно до Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів, затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2004 року №671, держреєстрацію договорів здійснюють нотаріуси, тому нотаріальне посвідчення та держреєстрація здійснюються, як правило, в один день.

         Договір оренди реально не вступить в дію, якщо орендодавець не передасть орендареві об’єкт оренди навіть після його нотаріального посвідчення та державної реєстрації, орендатор не має права вимагати від орендодавця передати йому об’єкт оренди і відшкодування збитків, завданих затримкою (як це передбачено ст. 766 ЦКУ).

Повернення об’єкту оренди повинно оформлюватись актом, з моменту оформлення якого, згідно ст. 795 ГКУ, договір оренди вважається припиненим. Оскільки договір – це домовленість певних осіб про їх обопільні права та обов’язки, які будуть діяти на певній території і в певний термін, припинення договору означає припинення дії зазначеної домовленості, що, в свою чергу, означає припинення прав і обов’язків сторін, проте згідно ст. 631 ЦКУ закінчення терміну договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення.

 

Аудиторские услуги  |  Бухгалтерские услуги  |  аудит | аудит финансовой отчетности | подтверждение отчетности
©2021 Українська група «Бізнес Рішення.
Всі права захищені.