о компании  |  контакты  |  публикации
English | Українською
Бізнес Рішення
Неотложные вопросы задавайте сразу..
(044) 502-51-59
Хмм... Алло
 

 

Товариство, резидент України, має намір заключити договір з юридичною особою, нерезидентом України, про надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів на ринку (реклама на телебаченні, радіо, розміщення зовнішньої реклами). Розміщення реклами на території України. Місце підписання договору визначено за місцем реєстрації покупця, тобто Республіка Білорусь. Розрахунки і платежі за виконання рекламних послуг планується здійснювати в національній валюті Республіки Білорусь, білоруських рублях, на валютний рахунок продавця. Тобто, на нашу думку, місцем поставки послуг вважається Республіка Білорусь (п 6.5.д) (3) Закону про ПДВ), і здійснення таких операцій не є обєктом оподаткування ПДВ.

Просимо надати письмове розяснення з приводу відповідності  запланованої системи податкового обліку вимогам чинного законодавства.

На Ваш запит стосовно оподаткування податком на додану вартість рекламних послуг, наданих резидентом України нерезиденту, надаємо наступну відповідь:

 

Згідно з пунктом 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість"  об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорту) та з вивезення, пересилання товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту).

Поставкою послуг згідно Закону України "Про податок на додану вартість"   вважається:

  •            будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності. (пп. 1.4)

Також, Комітет ВР України з питань податкової та митної політики, в листі від 02.06.2008, № 04-27/572 "Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість послуг, що надаються за цивільно-правовими договорами в зовнішньоекономічній діяльності" зазначає:

  •             щодо визначення послуг в цілому, то слід пам'ятати, що послугами вважається діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників та є результатом різнорідної діяльності.

У відповідності до підпункт "а" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" місцем поставки послуг вважається:

  •           місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом - місце розташування його представництва, а за відсутності такого - місце розташування резидента, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - місце фактичного розташування покупця (утримувача), який у цьому випадку виступає податковим агентом такого нерезидента.

Існують і винятки з вищезазначеного правила визначення місця поставки послуг, які викладені  у підпунктах "в", "д" - "е" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість». У відповідності до підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" місцем поставки послуг вважається:

  •          місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України. Дана норма застосовується до наступного переліку  послуги, а саме якщо надаються послуги з: 
 1.      передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також суміжних прав, у тому числі торгових марок;
 2.       надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства);
 3.      надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;
 4.       надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю;
 5.       надання послуг фізичними особами, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи;
 6.      надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
 7.       надання в оренду рухомого майна (у тому числі банківських сейфів).

Отже, при наданні послуг, перерахованих у підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону, місце поставки послуг визначається наступним чином:

 • при наданні послуг резидентом нерезиденту, що має постійне представництво на території України, місцем поставки послуг є митна територія України;
 • при наданні послуг резидентом нерезиденту, що не має постійного представництва на території України, місцем поставки послуг є територія за межами митної території України.

Така ж думка Державної податкової адміністрації підтверджена в роз'ясненнях стосовно визначення місця поставки, для послуг, що визначені у підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону, у наступних листах:

 1.       Лист ДПА від 27.09.2010, № 20064/7/16-1517-26 "Щодо місця поставки послуг зі створення комп'ютерних програм";
 2.      Лист ДПА від 04.12.2009, № 27085/7/16-1517 "Про надання роз'яснення [щодо визначення об'єкта оподаткування та бази оподаткування податком на додану вартість щодо операцій з надання послуг нерезидентам чи отримання їх від нерезидента]";
 3.       Лист ДПА від 23.12.2008, № 26903/7/16-1517 "Про надання роз'яснення [щодо застосування окремих норм підпункту "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" в частині оподаткування податком на додану вартість окремих видів послуг]";
 4.       Лист ДПА від 18.05.2009, № 10191/7/16-1517 "Про податок на додану вартість";
 5.       Лист ДПА від 18.05.2009, № 10191/7/16-1517 "Про податок на додану вартість".

Отже, рекламні послуги відносяться до послуг щодо яких існує виняткове правило і, місце поставки яких визначається за місцем реєстрації покупця або його постійного представництва. Які саме операції є рекламними послугами та як їх ідентифікувати визначено в Законі України "Про рекламу" від 03.07.1996, № 270/96-ВР

Порядок відображення операцій з надання послуг нерезидентам у податковій декларації з податку на додану вартість наступний:

 •       обсяг операцій, наданих нерезиденту на митній території України та поза межами митної території України, але місцем поставки яких визначена митна територія України, відображаються у рядку 1 "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 %, крім імпорту товарів".
 •        Обсяги операцій, наданих нерезиденту за межами митної території України, які згідно з Законом не є об’єктом оподаткування, відображаються у рядку 91 ("Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України") колонка "А", податкової декларації з податку на додану вартість.

Отже, рекламні послуги відносяться до послуг, місце поставки яких визначається за місцем реєстрації покупця або його постійного представництва. Які саме операції вважаються рекламними послугами та як їх ідентифікувати визначено в Законі України "Про рекламу" від 03.07.1996, № 270/96-ВР.

Одночасно слід зазначити, що відповідно до підпункту 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 Закону якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника і відповідно повинні відображатися у рядку 14 "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону" (колонка "А") та у рядку 15 "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону" (колонка "А") податкової декларації з податку на додану вартість.

Також, у відповідності до підпункту 3 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", у разі, коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Отже, враховуючи зазначене вище, послуги, зазначені в підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість", які надаються нерезиденту, за умови відсутності на території України зареєстрованого постійного представництва нерезидента в Україні, не є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, де надаються вказані послуги на території України чи за її межами, місцем поставки вважається місце реєстрації покупця-нерезидента.

Проте, в «Єдиній базі податкових знань» на сайті ДПА www.sta.gov.ua  розміщена зовсім  інша і, на наш погляд, неоднозначна інформація, а саме:

Якщо резидент надає нерезиденту послуги визначені в підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість", то таку поставку необхідно оподатковувати  податком на додану вартість.

Якщо нерезидент надає нерезиденту послуги визначені в підпункті "д" пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість", то така поставка також оподатковується податком на додану вартість.

Контролюючий орган (ДПІ) за однакових вихідних умов по різному трактує Закон:  в першому випадку (не беручи до уваги пп. «д» п 6.5):

 •      Якщо послуги поставляються нерезиденту на митній території України (а не покупцям, які проживають за межами митної території України), то зазначені операції є об'єктом оподаткування ПДВ. Відповідні роз’яснення з цього приводу надані листом ДПА України від 27.02.06 №3537/7/16-1517.

Слід зазначити, що в 2006 році в Законі «Про ПДВ» існували певні суперечності стосовно таких понять як «місце надання» та «місце поставки». На основі даної колізії податківці надавали роз’яснння, що місце надання є пріоритетним перед місцем поставки. В вересні 2009 року дану колізію виправлено, в пункт 3.1. внесено зміни: замість «поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України» виправлено на «поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України», у відповідності до визначень пункту Закону «Про ПДВ» 6.5.

В другому випадку, податківці мають іншу думку:

 •      при наданні постачальником-нерезидентом (незалежно від того, має він представництво, зареєстроване в Україні, чи ні) послуг, зазначених у пп. „д” п. 6.5 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість", отримувачу (резиденту - юридичній чи фізичній особі) місцем поставки таких послуг є митна територія України і зазначені операції є об’єктом оподаткування ПДВ. При цьому при наданні послуг нерезидентом, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є його постійне представництво, а за відсутності такого - особа, яка отримує такі послуги.

Тобто, роз’яснення носять фіскальну, іноді, діаметрально протилежну позицію. І, навіть після ряду постанов КМУ, стосовно вимог приведення розʼяснень до відповідності чинному законодавству, всі перелічені в нашій консультації розʼяснення ДПІ є чинними на поточну дату. А тому, на наш погляд, підприємству варто визначитись стосовно політики визначення податкових зобовʼязань стосовно цього питання і відстоювати свою позицію у судовому порядку. На користь цього існує відповідна судова практика, щодо винесення рішень на користь платника податків.

 

 

ТОВ АФ «Бізнес-Рішення»                                                                    Тетяна Семенченко

 

 

Аудиторские услуги  |  Бухгалтерские услуги  |  аудит | аудит финансовой отчетности | подтверждение отчетности
©2021 Українська група «Бізнес Рішення.
Всі права захищені.